Home / Ordbog / Open Source:

Open Source:

Open Source:

Begrebet open source (åben kildetekst, åben kildekode, fælleskode[1]) stammer fra slutningen af 1990’erne. Det er er et forsøg fra en del af fri software-bevægelsen, på kommercielt at brande åben kildekode.

Open source dækker over en række softwarelicenser, der har dét til fælles, at de giver brugeren af softwaren lov til at:

få adgang til programmets kildekode (man skal have lov til at få det som programmøren skrev),
ændre programmets kildekode og lave en ny version af programmet
samt videregive programmet og/eller ens egen nye version af programmet.

Desuden må man ikke diskriminere personer, grupper, systemer eller brugen af programmet.
Ti krav skal opfyldes, også kendt som The Open Source Definition, for at et program kan kaldes open source. Open source-bevægelsen opstod som modstykke til FSF, der i modsætning til open source-bevægelsen tillægger fri software moralske, etiske og samfundsmæssige betydninger, og derfor foretrækker fri software.

Ofte misforstår folk open source og tror, at der er krav om at de afledte værker også skal frigives som open source, hvilket ikke er tilfældet. Dog er der visse open source-licenser som har disse krav, som populært kaldes copyleft-licenser.

Begrebet open source blev skabt som en kommerciel version af fri software (på engelsk: Free Software). Nogle virksomheder bryder sig ikke om at fri software har et moralsk budskab, derfor foretrækker de open source som ikke er “belastet” af moral eller etik.

Nogle personer som f.eks. Richard Stallman foretrækker begrebet fri software i stedet for open source, da han og GNU-projektet mener, at open source kun fokuserer på det praktiske aspekt, og helt glemmer de etiske og moralske værdier, som fri software bygget på. For eksempel fremhæver Stallman, at fri software fremmer social solidaritet, ved at dele ressourcerne og samarbejde,[2] et standpunkt, han mener open source-lejren overser.

Begrebet Free and Open Source Software (FOSS) bliver brugt af både fri software- og open source-tilhængere, dækkende begge begreber.
Open Source Initiative (OSI) udarbejdede definitionerne for open source-software, og godkender også licenser jævnfør disse definitioner.

http://da.wikipedia.org/wiki/Open_source